Onze school


Afspraken binnen onze school

Schoolreglement

Wanneer u uw dochter of zoon inschrijft in onze school zal u ook het schoolreglement krijgen. Hierin staat alles wat u moet weten rond het hele schoolgebeuren. Een inschrijving in onze school houdt dan in dat je akkoord gaat met het volledige schoolreglement. Hieronder kan je het volledige document nog eens nalezen.


Engagementsverklaring

In onze engagementsverklaring vindt u de afspraken die er tussen onze school en de ouders zijn. Deze afspraken kan u nog eens duidelijk nalezen hieronder.


Ons opvoedingsproject

Wanneer u zich inschrijft in een Don Bosco school dan gaat u eveneens akkoord met ons opvoedingsproject. Deze kan u nog eens nalezen in onderstaand document.