Don Bosco BuSO


OV3, Type Basisaanbod & type 3
Foto

Bloemen- en plantenmarkt

OV3, een daadwerkelijke opleiding met terechte toekomst perspectieven!

BuSO Don Bosco Halle verstrekt onderwijs-op-maat aan jongeren met bijzondere noden. Onze opleidingsvorm 3 (OV3) geeft de leerling een algemene, sociale en beroepsvorming. Deze zorgt ervoor dat het mogelijk is om toekomstgericht maatschappelijk te functioneren en te participeren. Eveneens is het ons doel om ervoor te zorgen dat de jongere tewerkgesteld wordt in het gewone arbeidsmilieu. Deze opleidingsvorm wordt georganiseerd volgens volgende indeling:
* Type 1 - basisaanbod richt zich op jongeren voor wie de onderwijsbehoefte dermate is en genomen maatregelen binnen de school in acht genomen, de leerling niet verder worden meegenomen binnen het gewoon onderwijs.
* Type 3 richt zich op leerlingen met ernstige emotionele en/of gedragsproblemen waarbij orthopedagogische en psychotherapeutische maatregelen nodig zijn.